ECG’s voor professionals.

Breid uw behandelmogelijkheden uit.

103

sterfgevallen per dag in NL door hart- en vaatziekten

240 k

jaarlijkse opnames door cardiovasculaire aandoeningen

10 mrd

jaarlijkse cardiovasculair gerelateerde zorgkosten

De organisatie

HeartEye is een in Nederland gevestigd bedrijf dat opgericht is om het gehele zorgsysteem omtrent hartproblematiek voor de zorgverlener en de patiënten te verbeteren. De oprichters, dr. M.C. van der Zee en prof. dr. P.A.F.M. Doevendans, merkten tijdens de werkzaamheden als cardioloog dat de meeste sterfte onder hartpatiënten buiten het ziekenhuis plaatsvond. Veel van deze sterfgevallen hadden al klachten, maar waren nog niet bij een huisarts of een specialist in het ziekenhuis geweest. Dit kan anders en HeartEye ziet het dan ook als doel om de zorg omtrent deze problematiek ingrijpend te verbeteren. Het bedrijf richt zich daarom vooral op research en development. Het ontwikkelen van technologie om deze verbeteringen door te kunnen voeren en dit op een goedkopere en betaalbare wijze te doen. Daarnaast zal HeartEye ook de taak om de productie en distributie van deze technologie op zich te nemen.

Het is de missie van HeartEye om sterfte omtrent hartproblematiek eerst in Nederland, en vervolgens wereldwijd, te verlagen en een algehele verbetering op zorgsystemen te volbrengen. De visie die HeartEye daarbij heeft is om deze zorg voor iedereen op een maatschappelijk verantwoorde manier toegankelijk te maken, de druk op de zorgsystemen te verlagen, en het bereiken van zorgplafonds te voorkomen.

Doelstellingen

1. Lagere mortaliteit

In 2035 de mortaliteit aan hart- en vaatziekten met tenminste 10% te verlaagd te hebben.

2. Druk verlagen

De druk op de cardiologische afdelingen in Nederland met 20% verlaagd te hebben.

3. Bekendheid

Binnen 10 jaar een bekende naam in de zorgwereld te zijn.

4. Toegankelijkheid

Hartdiagnostiek toegankelijk te maken voor alle inkomens voor 2035.

De praktijk

De ontwikkeling van een veel goedkoper handzaam ECG-apparaat zal voor zorgverleners resulteren in de mogelijkheid om zeer eenvoudig een volledig ECG te maken bij hun patiënten. Dit kan direct, in korte tijd en zonder gespecialiseerd personeel. Dit zorgt voor aanzienlijk snellere diagnostiek en zo nodig behandeling. Huisartsen kunnen op basis van deze nieuwe bron van informatie beter hun patiënt doorverwijzen, adviseren of behandelen. Met deze nieuwe manier een ECG te maken wordt het ook mogelijk om buiten het ziekenhuis reeds een selectie te maken (triage) op patiënten met mogelijke hartproblemen. Momenteel krijgt tot 90% van de mensen die een ECG laten maken in het ziekenhuis de boodschap dat het hart in orde is. Deze situatie kan door deze nieuwe en veel snellere methode voorkomen worden. Voor patiënten zal de ontwikkeling van een eenvoudige manier een ECG te registreren betekenen dat zij sneller geholpen zullen worden en sneller duidelijkheid hebben bij klachten, wat resulteert in minder medisch risico. Patiënten met wie niets aan de hand is kunnen nu adequaat gerust gesteld worden. Patiënten die behandeld moeten worden zullen sneller zorg krijgen door een snelle diagnose van hun aandoening. Een snelle diagnose van hartafwijkingen zal er voor zorgen dat escalatie (bijvoorbeeld een hartstilstand) van de aandoening voorkomen kan worden.

Eén op de drie mensen overlijdt aan een cardiovasculaire aandoening (i.e. hart- en vaatziekten), zoals een hartinfarct, hartaanval of hartfalen. In Nederland sterven er dagelijks 103 mensen aan hart- en vaatziekten. Dit is doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen in Nederland. Hart- en vaatziekten zorgen voor een enorme belasting van het zorgstelsel: in Nederland zijn er in 2019 als gevolg ruim 240.000 patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Jaarlijks wordt er in Nederland ruim 10 miljard euro uitgegeven aan de behandeling van deze patiënten. Daarvan wordt het meeste aan specialistische zorg in ziekenhuizen besteed. Door vergrijzing en een toename van obesitas, komen er jaarlijks meer hartpatiënten bij. Momenteel is het standaard ECG de enige manier om hartmonitoring of diagnostiek op het hart uit te voeren. Echter, deze methode komt met belangrijke nadelen voor de druk op de zorg en de patiënt. Het uitvoeren en beoordelen van een volledig ECG is relatief duur. De aanschaf van een ECG-apparaat ligt rond de €50.000, waarbij in de ziekenhuizen de mensuren van het hartfunctiepersoneel en de specialisten nog bijkomen. De plaatsing van deze elektrodes moet zeer nauwkeurig gebeuren en gebeurt daarom slechts door een getrainde professionals in het ziekenhuis, en meestal niet door een huisarts, gezien de complexiteit en kans op fouten. Tevens is het oncomfortabel voor de patiënt: de opgeplakte elektrodes kunnen een irritatie van de huid veroorzaken, en de draden aan de elektrodes verminderen de bewegingsvrijheid van de patiënt. Er is dan ook grote vraag naar het verbeteren van de technologie voor het maken van een volledige 12-lead ECG.

A title

Image Box text

Gebruik van het apparaat

1

Zoek de hartslag

Houd het apparaat tegen de borst en wacht eventjes.

2

De app analyseert

De HeartEye app analyseert het hartritme en creëert een ECG.

3

Zie de resultaten

De app geeft een advies op basis van de gezondheid van het hart.

Partners

This project is endorsed by